Arkon Plaza Beşiktaş/ Yurtiçi Projelerimiz/ PROJELERİMİZ- Everest İzolasyon Türkiye'nin İzolasyon Müteahhidi. Yalıtım-Mantolama-Epoksi.
New Page 1

Everest �zolasyon

 
Modern Menu
New Page 2
 

PROJELERİMİZ

 
 

Yurtiçi Projelerimiz

Yurtiçi Projelerimiz

  Yurtdışı Projelerimiz
 

 Arkon Plaza Beşiktaş ;

Arkon Plaza Beşiktaş

 

 

Proje, ihtiyaç programı veri ve beklentileri ile çevreye ait özellikler gözeterek tasarlanmıştır.

Tasarımda, imar şartlarının sunduğu olanaklardan gabari ve inşaat alanı olarak sonuna kadar yararlanılmıştır. Yapı, toplam brüt 3000 m2 kapalı alan içermekte ve üst kotu +24,50’ye ulaşmaktadır. Mevcut arazi eğiminden yararlanılarak giriş kotu +-0,00’in altında ışık alan ve kademeli bahçe ile ilişkili iki kat daha kazanılmıştır. Zemin altında bodrum katlar ise otopark katı olarak değerlendirilmiştir.

Çekme mesafeleri de gözetilerek yapının Şair Kerem sokağına yönelik esas ve önemli cephesi tek ve sürekli bir dış bükey cephe olarak çözülmüştür. Bu çözüm her iki yönden yaklaşımla algı sürekliliği sağlayıp, görüşe girme açısını da fazlalaştıracaktır.

Yapı cephesi, tabiatın doğal renklerini taşıyan düşey taşıyıcı unsurlar, “dikitlerden” oluşturulmuştur. Bu çözüm bir yandan, yapıya gökyüzüne doğru ışıltılı “taç vari” bir kimlik kazandırırken bir yandan da yapıyı olduğundan yüksek gösterecektir. Cepheyi oluşturan dikitlerin, bahçe düzenlemesi çerçevesinde dış mekânda da serbest unsurlar olarak (aydınlatma ve tematik plastik unsurlar vb.) kullanılmalarıyla mekânsal kimlik tüm alana güçlü bir şekilde yayılacak ve çevreden algılamada anlamlı ve akılda kalıcı bir etki oluşturacaktır.

Yapıya alt kottan bir karşılama meydanı aracılığı ile girilmekte ve kullanıcıyı ihtiyaç programında da istendiği nitelikte büyük bir giriş holü karşılamaktadır. Galeri boşlukları, bitkiler ve grubun tanıtımına yönelik sergi alanları ile zenginleştirilmiş giriş holü kesitte de görüleceği gibi 2 kata yayılan bir görsel süreklilik içermektedir.

Plan düzeni katlarda yapı alanının en kör köşesine yerleştirilmiş çekirdek grubu ile ana yola yönelik serbest bölünebilir, ışıklı ve esnek hacim olarak iki temel alandan oluşmaktadır. Katlardaki alan kullanımı ihtiyaç programındaki beklentiler uyarınca yapılmıştır. Bununla birlikte plan kurgusu ilerde değişecek ihtiyaçlar doğrultusunda kolaylıkla yeni düzenlemelere olanak sağlayacak esnekliktedir. 

Mantolama Su yalıtımı
 

Dier Projeler  Toplam Proje:29

KURUMSAL  |   HİZMETLERİMİZ  |   PROJELERİMİZ  |   İLETİŞİM  |    Site Creation by / +BrandPlus      
Paylaş

2010 - 2014 © Copyright Everest İzolasyon. Tüm Hakları Saklıdır.